Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu lipskiego

Aktualności » Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu lipskiego

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku uprzejmie informuje, że utrzymywane są one w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg (wyjątek stanowi była droga wojewódzka nr 747 na odcinku Lipsko- Solec nad Wisłą, która utrzymywana jest w  IV standardzie ZUD). Poniżej zamieszczamy tabelę z podziałami dróg powiatowych ze względu na standardy, gdzie dowiecie się Państwo, że głównym celem zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych jest zachowanie przejezdności odcinków, sypane mieszanką piaskowo solną są tylko łuki pionowe, większe wzniesienia oraz skrzyżowania, że dopuszcza się, aby na drodze zalegał śnieg zajeżdżony i nabój śnieżny, a nawet przerwy w komunikacji.

 

​​​​​​​

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi.

Stan-

-dard

Nr drogi

Nazwa odcinka

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawiska

2

Drogi krajowe

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na całej długości
 • luźny-4 godz.
 • błoto pośniegowe-     6 godz.
 • Zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
 • Gołoledź-3 godz.
 • Szron- 3 godz.
 • Sadź – 3 godz.
 • Pośniegowa – 4 godz.
 • Lodowica- 4 godz.

3

Drogi wojewódzkie

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na:
 • Skrzyżowaniach z drogami
 • Skrzyżowaniach z koleją
 • odcinkach o pochyleniu ponad 4%
 • przystankach autobusowych
 • innych miejscach ustalonych przez ZD
 • luźny-6 godz.
 • Zajeżdżony -  występuje
 • zaspy, języki śniegowe: lokalne- 6 godz.
 • Utrudnienia dla samochodów osobowych

W miejscach wyznaczonych:

 • Gołoledź- 5 godz.
 • Szron – 5 godz.
 • Sadź – 5 godz.
 • Pośniegowa – 6 godz.
 • Lodowica – 5 godz.

4

Droga powiatowa - 747 Lipsko – Solec n/Wisłą

 • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
 • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
 • luźny-6 godz.
 • zajeżdżony-  występuje
 • języki śnieżne – występuje
 • zaspy – do 8 godz.
 • Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • Gołoledź – 5 godz.
 • Pośniegowa – 10 godz.
 • Lodowica -  8 godz.

5

Drogi powiatowe wg. wykazu poniżej

 • Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu  z wykonaniem mijanek.
 • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
 • luźny- 16 godz.
 • Zajeżdżony – występuje
 • nabój śnieżny – występuje
 • zaspy – występują do 24 godz.
 • Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • Gołoledź – 8 godz.
 • Śliskość pośniegowa – 10 godz.

6

Drogi powiatowe wg. wykazu poniżej

 • Jezdnia zaśnieżona
 • Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb
 • Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez PZDP.
 • luźny- występuje
 • zajeżdżony-występuje
 • nabój śnieżny-występuje
 • zaspy występują do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:

wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu- 2 godz.

​​​​​​​

Na terenie powiatu z uwagi na koszty nie przewiduje się utrzymania dróg w standardzie 1,2,3.

 

WYKAZY DRÓG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU Z PODZIAŁEM NA STANDARDY

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

kilometraż

Standard

Od

do

IV

V

VI

1.

3536W

Odechów - Sienno - Ostrowiec

10,6

33,1

-

22,5

-

2.

3549W

Chwałowice - Ludwików

5,7

20,8

-

15,1

-

3.

1902W

Rzeczniów - Mołdawa

0

8,6

 

-

8,6

4.

3550W

Iłża - Rybiczyzna - Grabowiec

7,2

13,2

-

-

6,0

5.

1903W

Rzechów - Grabowiec

0

3,2

-

-

3,2

6.

1904W

Marianów - Rybiczyzna

1,9

15,1

-

-

13,2

7.

3568W

Nowe Maziarze - Podkońce

4,1

7,4

-

-

3,3

8.

1911W

Jawor Solecki - Michałów

0

7,0

-

-

7,0

9.

1923W

Sienno - Grabowiec

0

6,6

-

-

6,6

10.

4519W

Kazanów - Wielgie

2,0

4,3

-

-

2,3

11.

4520W

Kroczów Mniejszy - Pcin

2,4

5,1

-

-

2,7

12.

1906W

Czerwona - Ciepielów

0

14,5

-

14,5

-

13.

1908W

Wielgie - Gołębiów

0

12,1

-

-

12,1

14.

1909W

Ciepielów - Wierzchowiska

0

6,0

-

-

6,0

15.

1910W

Bąkowa do drogi 747

0

7,0

-

-

7,0

16.

1913W

Ciepielów - Chotcza

0

15,1

-

15,1

-

17.

1914W

Ciepielów - Świesielice - Tymienica 

0

11,4

-

-

11,4

18.

4530W

Babin - Tymienica Stara

3,4

6,7

-

-

3,3

19.

1915W

Gustawów - Kijanka

0

2,6

-

-

2,6

20.

1937W

Chotcza - Lucimia

0

2,9

-

-

2,9

21.

1918W

Solec - Boiska - Chotcza

 

5,8

10,4

10,4

14,1

-

-

3,7

4,6

-

22.

1917W

Wola Solecka - Górki

0

5,8

-

5,8

-

23.

1928W

Dziurków - Walentynów

0,0

1,1

1,1

9,5

-

-

1,1

-

-

8,4

24.

1929W

Słuszczyn - Sadkowice

0

2,7

-

-

2,7

25.

1930W

Solec - Glina

0,0

1,1

1,1

8,5

-

-

1,1

-

-

7,4

26.

1931W

Kol. Glina - Sadkowice

0

2,7

-

-

2,7

27.

1932W

Walentynów - Pawłowice

0

8,9

-

-

8,9

28.

1933W

Sadkowice - Pawłowice

0

7,2

-

-

7,2

29.

1934W

Pawłowice - Ciszyca

0

2,9

 

-

2,9

30.

1919W

Jawor Solecki - Sienno

0

7,3

-

7,3

-

31.

1920W

Krępa Kościelna - Nowa Wieś

0

9,6

-

-

9,6

32.

1922W

Sienno - Długowola - Maruszów 

0

11,5

-

-

11,5

33.

1924W

Sienno - Karolów

0

3,1

-

-

3,1

34.

1925W

Eugeniów - Olechów

0

6,6

-

-

6,6

35.

1926W

Sienno - Antoniów

0

5,3

-

-

5,3

36.

1927W

Sienno - Osówka - Maruszów

0

11,3

-

-

11,3

37.

1916W

Lipsko - Wola Solecka

0

4,8

-

4,8

-

38.

1912W

Leszczyny - Krępa Kościelna

0

5,4

-

-

5,4

39.

1905W

Leszczyny - Lipsko

0

10,4

-

1,8

8,6

40.

1921W

Wiśniówek - Leopoldów

0

4,4

-

-

4,4

41.

3547W

Iłża - Antoniów

12,0

13,2

-

-

1,2

42.

747

Lipsko - Solec n/Wisłą

29,4

37,6

8,2

-

-

RAZEM

-

-

8,2

92,8

206,7

 

Wprowadzone standardy obowiązują od ponad 20 lat na drogach powiatowych powiatu lipskiego jak i ościennych powiatów. Odpowiada to możliwościami finansowymi oraz sprzętem jakie PZDP Lipsko dysponuje przy zimowym utrzymaniu dróg. Ponadto informuje, że drogi wojewódzkie i krajowe na terenie powiatu lipskiego utrzymywane są w II oraz III standardzie ZUD. ​​​​​​​

Materiał zewnętrzny, powierzony przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.

 • Niebieski napis "info Drogi powiatowe" na białym tle oraz herb powiatu.
  Niebieski napis "info Drogi powiatowe" na białym tle oraz herb powiatu.