Zakończenie robót budowlanych na drodze powiatowej w Leopoldowie

Archiwum » Archiwum 2021 » Zakończenie robót budowlanych na drodze powiatowej w Leopoldowie

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku informuje o zakończonych i odebranych robotach budowlanych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek – Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb.

Wartość wykonanych robót: 188 886,92 zł w tym: 94 442,92 zł (wkład własny powiatu), 94 444,00 zł (wkład UMiG Lipsko).

W wyniku realizacji zadania powstała nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej (zamiast istniejącej nawierzchni tłuczniowej) o długości 580mb i szerokości 4,0m. Dodatkowo powstaną obustronne pobocza z materiału kamiennego szerokości 0,5m. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Powiatu Lipskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Zdjęcie: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

  • Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Leopoldowie
    Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Leopoldowie