Zakończenie remontu drogi powiatowej w Hucie

Archiwum » Archiwum 2021 » Zakończenie remontu drogi powiatowej w Hucie

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku informuje o zakończonych i odebranych robotach budowlanych zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Huta-Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700mb (odcinek przez m. Huta).

Wartość wykonanych robót: 309 829,82 zł, w tym: 247 863,82 zł (wkład własny powiatu), 61 966,00 zł (wkład UMiG Lipsko).

W wyniku realizacji zadania wykonana została nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej długości 700mb. Dodatkowo powstało pobocze z materiału kamiennego szerokości 1,0m oraz wymieniono przepusty pod koroną drogi. Jeszcze w tym roku, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Lipsko, planuje się wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż zwartej zabudowy w m. Huta. Urząd Miasta i Gminy Lipsko zakupi niezbędny materiał, natomiast po stronie Powiatu Lipskiego będzie pokrycie kosztów sprzętu, robocizny i nadzoru technicznego. Roboty związane z wykonaniem chodnika będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.

Zdjęcie: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

  • Wyremontowana droga w Hucie
    Wyremontowana droga w Hucie