Wspólne posiedzenie komisji

Archiwum » Archiwum 2020 » Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku odbyło się w dniu 16 stycznia 2020r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku z udziałem 19 osób. Przewodniczył Starosta Lipski - Pan Sławomir Śmieciuch, który na początku posiedzenia przekazał zebranym dwie informacje:

 1. Jest to ostatnie posiedzenie KBiPP, powołanej na 3 letnią kadencję 2017-2019. Nowa Komisja zostanie powołana na początku lutego 2020r.
 2. W składzie PZZK nastąpiły dwie zmiany, związane ze zmianą osób na stanowiskach, i tak na miejsce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Tadeusza Duraka została powołana Pani Magdalena Rabiniak, a w miejsce Pani Agnieszki Skrobisz został powołany Pan Mateusz Kaproń - Sekretarz Powiatu.

Porządek Posiedzenia:

 1. Przyjęto sprawozdanie z działalności KBiPP w 2019r. w którym Komisja obradowała czterokrotnie.
 2. Przyjęto sprawozdanie z pracy PZZK w 2019 roku. Zespół odbył 9 posiedzeń.
 3. Zadania wynikające z Wytycznych Starosty Lipskiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020r. z dnia 7 stycznia 2020r. przedstawił kierownik referatu SO Pan Marian Wodnicki. Zadania dotyczą samorządu powiatowego oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.
 4. Na podstawie przedłożonej przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku -  mł. inspektora Wojciecha Brandta, dokonano oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego za 2019 rok. Ocena wypadła pozytywnie, Policja cieszy się 98% poparciem miejscowej społeczności. W minionym, 2019 roku zanotowano wzrost wypadków drogowych, głównie na drogach gminnych i powiatowych. Podkreślono, że w 2019 roku zanotowano ponad 7 tyś. wykroczeń oraz 386 przestępstw. Wzrost wykroczeń spowodowany został otwarciem mostu na rzece Wisła a co za tym idzie, większym napływem ruchu drogowego z sąsiedniego województwa. W powiecie Lipskim wykrywalność utrzymuje się na poziomie 80 %.
 5. Na zakończenie obrad, przyjęto plany pracy KBiPP oraz PZZK na 2020r.

Opracował: M.W.

 • 16.01.2020
  16.01.2020
 • 16.01.2020
  16.01.2020
 • 16.01.2020
  16.01.2020
 • 16.01.2020
  16.01.2020
 • 16.01.2020
  16.01.2020