Spotkanie samorządowców powiatu lipskiego

Archiwum » Archiwum 2020 » Spotkanie samorządowców powiatu lipskiego

W minioną środę 22 stycznia w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się noworoczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu lipskiego. Na zaproszenie Starosty Lipskiego - Sławomira Śmieciucha przybyli: Burmistrz MiG Lipsko - Jacek Wielorański, Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk, Wójt Gminy Rzeczniów - Karol Burek, Wójt Gminy Sienno - Mariusz Strąk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą - Marek Szymczyk, w imieniu Wójta Gminy Chotcza, Sekretarz Urzędu - Mirosława Byzdra oraz służby mundurowe: Komendant Policji w Lipsku - mł. bryg. Wojciech Brandt, Komendant Powiatowy PSP - bryg. Tomasz Krzyczkowski i Komendant Hufca ZHP w Lipsku - hm. Krzysztof Furmanek.

Spotkanie rozpoczęło się posiedzeniem Sztabu Kryzysowego PZZK w związku z realizowanym przedsięwzięciem w ramach I stopnia alarmowego (ALFA oraz ALFA-CRP) na terenie powiatu. W temacie tym głos zabrał Kierownik PCZK - Marian Wodnicki.

Następnie podjęto dyskusję nad przygotowaniem wspólnego powiatowego kalendarza wydarzeń i imprez w 2020 roku. Po zebraniu informacji od organizatorów, kalendarz zostanie zamieszczony na stronie www.powiatlipsko.pl 

Kolejnym tematem spotkania były sprawy bieżące. W dyskusji wiele czasu poświęcono na omówienie spraw dotyczących dróg powiatowych oraz szpitala w Lipsku.

tekst i foto: SP w Lipsku

  • 22.01.2020
    22.01.2020
  • 22.01.2020
    22.01.2020