Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Aktualności » Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Dzisiaj na emeryturę przeszedł Adam Wilk - długoletni pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu, życzyli: Wicestarosta Powiatu Lipskiego - Maria Węgrzecka, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Lipskiego - Zbigniew Ostrach oraz Naczelnik Wydziału - Paweł Lizner.
 

  • Od lewej: Adam Wilk, Maria Węgrzecka - Wicestarosta, Zbigniew Ostrach - Urzędujący Członek Zarządu
    Od lewej: Adam Wilk, Maria Węgrzecka - Wicestarosta, Zbigniew Ostrach - Urzędujący Członek Zarządu