Plany urządzania lasów

Dofinansowania WFOŚiGW » Plany urządzania lasów

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego nie stanowiących własności Skarbu Państwa a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Lipsko, Solec nad Wisłą oraz Chotcza, obręby: Baranów, Gustawów, Niemeryczów, Zajączków dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl