Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy

Archiwum » Archiwum 2020 » Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy

  • Logo PUP
    Logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku apeluje, aby w pierwszej kolejności w kontaktach z Urzędem wykorzystywać zdalne środki komunikowania się poprzez:

  1.  kontakt telefoniczny – usługi informacyjne, wizyty monitorujące z doradcami klienta.
  2. drogą elektroniczną na stronie: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny – rejestracja bezrobotnego, sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców (rejestracja oświadczeń
    o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca), wnioski o wyłączenie z ewidencji, wnioski o wydanie zaświadczeń, zgłoszenie ofert pracy.
  3. drogą pocztową
  1. dla bezrobotnych – wnioski o wyłączenie z ewidencji, wnioski o wydanie zaświadczeń, zgłoszenia braku gotowości, wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie, wnioski o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, wnioski o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż, comiesięczne rozliczanie kosztów przejazdu na staż.
  2. dla pracodawców – wnioski o zorganizowanie: staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, wnioski o utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wnioski o refundację: robót publicznych i prac interwencyjnych, dokumentacja rozliczeniowa.

Ograniczając bezpośredni kontakt zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.