Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Aktualności » Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych gałęzi transportu.

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa);
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego;
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.


W związku z tym od 16 do 22 września rokrocznie w wielu krajach Europy odbywa się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego transportu. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli 22 września przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia. Tego dnia w miastach wyznaczane są strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to okazja do działania, promowania przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się oraz inwestowania w niezbędną infrastrukturę.

Kampania ETZT zachęca do działań, które mogą przynieść natychmiastowe skutki i przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla lub zatorów komunikacyjnych. 

  • Plakat promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
    Plakat promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu