Aktualności

 • Biały napis "Stopień ALFA-CRP na terenie całego kraju" na czerwonym tle

  ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

  Dodany 6.12.2021 przez Administrator

 • Biały napis "Międzynarodowy Dzień Wolontariusza" na niebieskim tle oraz herb powiatu

  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

   

  Z okazji święta wolontariuszy składamy serdeczne życzenia
  wszystkim osobom, które bezinteresownie
  angażują się w aktywność wolontariacką,
  działają na rzecz lokalnej społeczności
  i dają wiele uśmiechu ludziom w potrzebie.

  Dziękujemy za Wasze dobre serca.

  Rada oraz Zarząd Powiatu Lipskiego

  Dodany 5.12.2021 przez Administrator

 • Zrzut ekrnu geoportalu powiatu

  Uruchomienie Geoportalu Powiatu Lipskiego

  Starosta Lipski informuje o uruchomieniu Geoprtalu Powiatu Lipskiego, który wprowadza szereg e-usług w ramach cyfryzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku. Geoportal zapewnia w trybie chronionym internetową obsługę wykonawców prac geodezyjnych, internetową obsługę narad koordynacyjnych, pobieranie materiałów zasobu geodezyjnego i płatności on-line za pobrane materiały a w trybie publicznym wizualizację danych systemu Ewidencji Gruntów i Budynków.

  Dodany 3.12.2021 przez Administrator

 • Niebieski napis "info PUP w Lipsku"

  Info PUP w Lipsku - Komunikat o szacowaniu środków KFS

  W celu oszacowania zapotrzebowania na środki KFS na 2022 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza do złożenia wstępnej deklaracji  badającej zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie do 06.12.2021 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Lipska i powiatu lipskiego.
   

  Dodany 3.12.2021 przez Administrator

 • Tekst życzeń na granatowo białym tle z herbem powiatu i grafiką białego kwiatu

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
  życzymy osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom,
  realizacji marzeń i osiągania zamierzonych celów.
  .


  Jednocześnie dziękujemy osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami za wrażliwość, wytrwałość i oddanie.

  „Nie widzę, lecz czuję
  Nie słyszę, lecz obserwuję
  Nie chodzę, lecz myślę
  Nie wszystko rozumiem,
  lecz mam marzenia”

  Autor nieznany

  Dodany 3.12.2021 przez Administrator

 • Plakat wydarzenia (brak opisu alternatywnego)

  Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

  Konkurs jest organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

  Dodany 30.11.2021 przez Administrator

 • Obecny stan budynku COM w Lipsku

  Bieżący stan prac budowlanych COM w Lipsku

  Budynek ma już pokrycie dachowe. Wstawiono okna. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna. Prace przebiegają zgodnie z terminem. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” w Lipsku współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

  Dodany 29.11.2021 przez Administrator

 • Nowy podnośnik transportowo-kąpielowy

  Nowy sprzęt w SPZZOZ w Lipsku

  Powiat Lipski zakupił nowy podnośnik transportowo-kąpielowy o wartości 24.999,19 zł do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

  Stary podnośnik, który był na wyposażeniu szpitala uległ całkowitemu uszkodzeniu, bez możliwości naprawy.

  Dodany 23.11.2021 przez Administrator

 • Tekst życzeń na tle ozdobnej kartki.

  Dzień Pracownika Socjalnego

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
  składamy serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym
  za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

   

  Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,
  a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.

  Rada oraz Zarząd Powiatu Lipskiego

  Dodany 21.11.2021 przez Administrator

 • Od lewej: Józef Sosnowski, Sławomir Śmieciuch oraz Andrzej Dera.

  Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

  W tym roku powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lipsku były wyjątkowe. Podczas spotkania w imieniu Prezydenta zostały wręczone odznaczenia państwowe - Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta msza święta oraz sztafeta rowerowa, wszystko w duchu patriotyzmu i pamięci ofiar wojny. Wydarzenie odbyło się 7 listopada.

  Dodany 13.11.2021 przez Administrator

 • Treść komunikatu wraz z logotypami

  Wspólny projekt Powiatu Lipskiego i Samorządu Województwa Mazoweckiego

  Powiat Lipski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

  Dodany 09.11.2021 przez Administrator

 • Treść informacji z herbem powiatu

  Zaproszenie na spotkanie

  Starosta Lipski zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lipska na spotkanie w sprawie budowy domów dziecka w Lipsku. 17 listopada 2021 r. (środa), godzina 16.00, sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Lipsku (ul. Rynek 1)

  Dodany 08.11.2021 przez Administrator

 • Zobacz więcej ...