Biuletyn Infromacji Publicznej Platforma Zamówień Publicznych Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

31 laptopów dla szkół

Aktualności » 31 laptopów dla szkół

  • Laptopy dla szkół
    Laptopy dla szkół

POWIAT LIPSKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA”

Powiat Lipski pozyskał grant w wysokości 69 999,90 złotych na zakup laptopów które mają wspomagać uczniów szkół powiatowych w zdalnym kształceniu. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za przyznany grant udało się zakupić 31 laptopów.

Niebawem trafią one do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku, Zespołu Szkół Technicznych w Siennie oraz do Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą skąd będzie mogła wypożyczać je młodzież na potrzeby zdalnego kształcenia.