Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

. Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!

Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu” w Lipsku

Archiwum » Archiwum 2017 » Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu” w Lipsku

Wisła to najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km. Przez wieki Wisła odgrywała bardzo ważną rolę jako szlak komunikacyjny. Dzięki niej rozkwitał handel i wymiana gospodarcza, a co za tym idzie – rozwój nadwiślańskich miejscowości. Dziś niestety w niewielkim stopniu wykorzystujemy żeglowność rzeki, a mogą być to niezapomniane wrażenia z powodu kontaktu z naturalną przyrodą.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 m.in. Rokiem Rzeki Wisły.

Zarówno Samorząd Województwa Mazowieckiego jak i Fundacja ROK RZEKI WISŁY doceniają i zauważają ogromną rolę rzeki jaką odgrywa od ponad 2000 lat w rozwoju miast i osad.

W grudniu 2016 r. dzięki współpracy obydwu jednostek powstała inicjatywa zorganizowania seminarium „Wiślanego Okrągłego Stołu” w Warszawie. Przedsięwzięcie to stanowiło wstęp do cyklicznych spotkań i warsztatów regionalnych, mających na celu wypracowanie spójnego, wielowątkowego programu służącego wykorzystaniu potencjału Wisły na odcinku mazowieckim. Wszystkie te działania mają na celu wsparcie turystyki wiślanej i stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju na Mazowszu.

Konsekwencją grudniowego Wiślanego Okrągłego Stołu są warsztaty w wybranych miejscowościach województwa mazowieckiego: Płock (27.01), Lipsko (2.02), Otwock (9.02) i Wyszogród (10.02).

Właśnie 02.02.2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku spotkali się przedstawiciele 3 sektorów życia społecznego: samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnego biznesu skupionego na działania turystyczne, w sumie ponad 40 osób. Warsztaty organizowane były przez Województwo Mazowieckie w ramach realizacji strategii rozwoju turystyki na Mazowszu (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Promocji Kultury i Turystyki, Wydział Marketingu Terytorialnego) a prowadziły je: prof. Magdalena Kachniewska i Agata Jankowska – Fundacja ROK RZEKI WISŁY.

Spotkanie otworzył Wicestarosta Lipski – Paweł Jędraszek. Następnie głos zabrał Kierownik Referatu ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego -  Marian Wodnicki informując zebranych o aktualnych wymogach ustawowych i zadaniach stowarzyszeń związanych ze współpracą jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.

 Działania warsztatowe prowadzone były w 2 blokach:

 • od potencjału Wisły do koncepcji oferty (kreatywność)
 • znaczenie społeczności lokalnej w procesie rozwoju.

W każdym z nich społeczność lokalna została podzielona na grupy warsztatowe i zaangażowana do pracy nad realizowanymi zagadnieniami dotyczącymi zasobów, pomysłów, możliwości rozwoju, przedsiębiorczości, wspólnej oferty, produktu.

Musimy pamiętać, że nikt za nas niczego nie zrobi i aby osiągnąć sukces potrzeba wspólnego zaangażowania społecznego i szerokiej otwartości na współpracę. Sukces zależy w dużej mierze od nas samych.

Uczestnicy warsztatów w Lipsku poszukiwali również odpowiedzi na pytanie związane z wykorzystania Wisły oraz jej dorzeczy na odcinku mazowieckim dla celów budowania produktu turystycznego.

 

Tekst i foto: Krzysztof Furmanek

 

 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017
 • 2.02.2017
  2.02.2017