Biuletyn Infromacji Publicznej Wirtualny Powiat Lipski Pro Masovia
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 632 Wszystkich: 5773

Aktualności

 • Rysunek

  List Prezesa KRUS

  Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

  za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie W gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków

  Dodany 16.06.2016 przez Administrator

 • Program współpracy z organiacjami pozarządowymi na 2017 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

  Dodany 15.06.2016 przez Administrator

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

  W dniach 1 czerwca - 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce przeprowadzane jest badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

  Dodany 9.06.2016 przez Administrator

 • Flaga

  Głośna próba syren alarmowych 7.06.2016

  W dniu 7 czerwca 2016r. tj. wtorek, na terenie województwa mazowieckiego w godzinach; od 11.30 do 13.00 zostanie przeprowadzone ćwiczenie pod kryptonimem „RENEGADE-SAREX16/I” z wykorzystaniem lokalnych systemów alarmowania ludności. Nadane zostaną sygnały alarmowe (syrenami) dotyczące zagrożenia, najpierw ogłoszenie alarmu a potem jego odwołanie. Podajemy to w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia syren alarmowych dodając, że dotyczy to tylko terenu  miasta i gminy Lipsko.

  Dodany 2.06.2016 przez Administrator

 • Turniej BRD

  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  WYNIKI FINAŁU POWIATOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ROZEGRANEGO W LIPSKU W DNIU 12 MAJA 2016 ROKU.

  Dodany 13.05.2016 przez Administrator

 • Logo

  Bezpłatne seminarium ngo.pl w Rzeczniowie

  Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium ngo.pl organizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych" realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wraz z partnerami lokalnymi co roku wybieramy co roku kilka miejscowości w Polsce, gdzie przeprowadzamy seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla lokalnych organizacji pozarządowych. Rzeczniów jest jednym z wybranych miejsc. Naszym lokalnym partnerem, wspierającym nas w organizacji seminarium jest Urząd Gminy w Rzeczniowie.

  Dodany 6.04.2016 przez Administrator

 • Logo

  Informacja KRUS o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lipsku ogłasza wyniki etapu Placówek Terenowych KRUS VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „ BEZPIECZNIE NA WSI - NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE ”

  Dodany 6.04.2016 przez Administrator

 • Lokalizacja PKL

  Kwalifikacja wojskowa 2016

  Informacja o kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lipskiego w roku 2016. Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 1997 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1995-1996 r...

  Zmieniony 29.03.2016 przez Administrator

 • Konkurs

  XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

  dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

  Dodany 15.03.2016 przez Administrator

 • 1.03.2016

  Obchody 5 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

  W ubiegłym  tygodniu, dnia 1 marca 2016 odbyły się obchody 5 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Dodany 9.03.2016 przez Administrator

 • Logo PCPR

  Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w Lipsku, ul. Iłżecka 6. ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Dodany 4.03.2016 przez Administrator

 • Baner

  Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

  Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

  Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

  Dodany 4.03.2016 przez Administrator

 • Logo UTW

  Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje że w dniu 15 marca 2016r. o godz 11.00 w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury odbędzie się kolejny wykład w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład wygłosi prof. dr. hab. Wiktor Łyjak, a tematyka wykładu to „Historia regionu”.

  Dodany 4.03.2016 przez Administrator

 • 16.02.2016

  Otwarcie Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szymanowie

  Dnia 16.02.2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szymanowie. Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich między innymi: Starosta Lipski Roman Ochyński, Wicestarosta Paweł Jędraszek, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Zastępca Burmistrza Mariola Szymczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Buza, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Zając, Radni Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej, Komendanci Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek, dla których organami prowadzącymi jest Powiat Lipski oraz Miasto i Gmina Lipsko.

  Dodany 4.03.2016 przez Administrator