Biuletyn Infromacji Publicznej Wirtualny Powiat Lipski
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 290 Wszystkich: 290

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!

Aktualności

 • Logo

  Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

  Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie przedłuża nabór  zgłoszeń na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności  korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego ...

  Dodany 21.03.2017 przez Administrator

 • Plakat

  Do 20 marca trwa nabór FIO-Mazowsze Lokalnie

  Do 20 marca 2017 można składać wnioski w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł. 

  Dodany 13.03.2017 przez Administrator

 • Baner KAS

  Krajowa Administracja Skarbowa

  Szanowni Państwo, 1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

  Dodany 8.03.2017 przez Administrator

 • 01.03.2017

  6 Rocznica Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

  W dniu 01.03.2017 odbyły się obchody 6 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość rozpoczęto zbiórką pocztów sztandarowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz uczestników obchodów na placu przed kościołem pod wezwaniem Św. Trójcy w Lipsku.

  Dodany 6.03.2017 przez Administrator

 • Logotyp KRUS

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

  Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa’’

  Dodany 16.02.2017 przez Administrator

 • 2.02.2017

  Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu” w Lipsku

  Wisła to najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km. Przez wieki Wisła odgrywała bardzo ważną rolę jako szlak komunikacyjny. Dzięki niej rozkwitał handel i wymiana gospodarcza, a co za tym idzie - rozwój nadwiślańskich miejscowości.

  Zmieniony 6.02.2017 przez Administrator

 • Logo

  „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Logo konkursu

  Informacja o konkursie KRUS " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne "

  XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Logo

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2017

  Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… 

  Dodany 2.02.2017 przez Administrator

 • Logo UTW

  Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje, że kolejny wykład odbędzie się we wtorek 07 lutego 2017 r.  o godz. 11.00  w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

  Dodany 31.01.2017 przez Administrator

 • Logo

  Warsztaty „Wiślany Okrągły Stół”

  Kontynuując ideę zeszłorocznego seminarium pn. „Wiślany Okrągły Stół” oraz dyskusję na temat wykorzystania rzeki do budowy produktów turystycznych, zaplanowaliśmy cykl czterech warsztatów, których celem jest nie tylko zdiagnozowanie istniejących zasobów fizycznych, kulturowych i społecznych oraz interesariuszy, ale także pojawiających się przeszkód rozwojowych. Warsztaty przyjmą formę praktycznych zajęć z tworzenia produktów turystycznych, uwzględniających uwarunkowania i zasoby lokalne.

  Zmieniony 26.01.2017 przez Administrator

 • Logo

  Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM

  Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  Zmieniony 24.01.2017 przez Administrator

 • Mapa

  Kwalifikacja wojskowa 2017

  Informacja o kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lipskiego w roku 2017. Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 1998 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1996 - 1997 r.

  Dodany 24.01.2017 przez Administrator

 • Plakat kampanii

  „Twój miś może zostać ratownikiem”

  Pragniemy poinformować, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku postanowiła czynnie włączyć się w kampanię „Twój miś może zostać ratownikiem”, którą objął patronatem Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach.

  Dodany 11.01.2017 przez Administrator